„Stringa” pinigų surinkimas? Formuojasi klientų įsiskolinimai? Dėl neefektyvaus skolų administravimo pritrūkote apyvartinių lėšų? Atgaukite pinigus nedelsdami. Bet kokio dydžio įsiskolinimas kenkia įmonės veiklai: sutrinka pinigų srautai, gali būti atidedami investiciniai projektai, blogėja santykiai su tiekėjais ir pirkėjais. Tai stabdo įmonės progresą ir plėtrą.

„Sergel” profesionalai per mažiau nei 24 val.:

  • Atliks įmonės mokėjimų kontrolės monitoringą;
  • Identifikuos problemines vietas, dėl kurių formuojasi įsiskolinimai;
  • Nustatys ir parinks tinkamiausius pinigų surinkimo instrumentus;
  • Parengs individualų sprendimą uždelstiems mokėjimams atgauti.

Nauda Jūsų verslui:

   • užtikrinti pinigų srautai;

   • greitesnė apyvartinių lėšų grąža;

   • mažesnė beviltiškų skolų rizika;

   • sutaupyti administraciniai kaštai;

   • sutaupytas laikas ir sąnaudos.