SĄSKAITŲ VALDYMAS

Sąskaitų valdymas užtikrina pinigų srautus ir yra vienas iš efektyviausių būdų išvengti skolų susidarymo.

Teikiame sąskaitų valdymo sprendimus, užtikriname efektyvų sąskaitų administravimą ir gaunamų mokėjimų kontrolę

Pasirinkę mus, savo verslo partneriu, sumažinsite administracinius kaštus ir laiko sąnaudas tvarkant sąskaitas, išvengsite darbuotojų kaitos, ligų ar atostogų atveju atsirandantį žmogiškųjų išteklių trūkumą bei išlaikysite aukštą klientų aptarnavimo kokybę. Siekiame, kad mūsų darbo rezultatas būtų konkreti finansinė nauda Jūsų verslui.

Sąskaitų valdymo paslauga apima visų išeinančių (popierinių ir elektroninių) sąskaitų valdymą, nuo sąskaitos išrašymo iki apmokėjimo gavimo dienos:

Rengiame dokumentus. Laiku išrašome sąskaitas Jūsų klientams, pasirūpiname išsiuntimu ir patikriname, ar sąskaita pasiekė adresatą.
Bendraujame atsiskaitymų klausimais. Teikiame informaciją Jūsų klientams apie neapmokėtas sąskaitas ir mokėtinas sumas, atsiskaitymų periodus, atsakome į užklausas.
Suderiname atsiskaitymus. Prižiūrime sąskaitų apmokėjimo terminus, reguliariai primename Jūsų klientams apie besibaigiantį atsiskaitymo laikotarpį ar jo pradelsimą. Jei reikia, skaičiuojame delspinigius, suderiname naujus mokėjimo terminus;
Tvarkome mokėjimų apskaitą. Atliekame gautų mokėjimų patikrinimus, surandame pasimetusius ar nepriskirtus mokėjimus.
Vykdome prevencines priemones, užtikrinančias Jūsų klientų atsiskaitymą laiku.

Kiekviename etape užtikriname sutartų terminų laikymąsi, o visą informaciją apie sąskaitų būklę, įvykdytus ir laukiamus apmokėjimus bei Jūsų klientų mums pateiktą informaciją atsiskaitymų klausimais susisteminame ir perduodame Jums.

Lanksčiai deriname paslaugos apimtį, atsižvelgdami į individualius Jūsų poreikius, pasiūlome geriausią sąskaitų valdymo sprendimą

Administruojame pilną sąskaitų valdymo procesą, ar tam tikrą jo etapą: pavyzdžiui, tik sąskaitų išrašymą ir perdavimą ar kontaktavimą su Jūsų klientais dėl mokėjimo terminų priminimo, informacijos suteikimo mokėjimų klausimais. Kiekvienu individualiu atveju surandame tinkamiausius sprendimus, pasiūlymus formuojame atsižvelgdami į efektyvumą ir mažiausius administravimo kaštus.

Laikomės aukščiausių etinių standartų, paslaugų kokybę grindžiame konfidencialumo, abipusio pasitikėjimo ir laiku atliktų darbų principu

Griežtai laikomės duomenų saugumo ir darbo organizavimo taisyklių. Pasirašome konfidencialumo sutartis, saugome mums suteiktą informaciją apie įmonės finansinius duomenis, veiklą ir kitus dokumentus. Viso proceso metu užtikriname tinkamą Jūsų įmonės atstovavimą bei dalykiškų, teigiamų santykių su Jūsų klientais išlaikymą.