Metų pabaigoje teisingumo ministerija ėmėsi pokyčių antstolių veiklos sferoje ir sausį pradėjo naujove –  vykdomieji dokumentai dėl skolų išieškojimo, dėl laikinųjų apsaugos priemonių, bendravimo su vaiku, daiktų perdavimo ir pan. nuo šiol teikiami tik  elektroniniu būdu, o bylas antstoliams dėl skolų išieškojimo skirstys pati informacinė sistema.

Priminsime, jog antstoliai padeda įgyvendinti kreditorių  teises susigrąžinant pinigines lėšas iš skolininkų. Įsiteisėjus teismo sprendimui, kreditorius su vykdomuoju dokumentu kreipiasi į antstolį dėl priverstinio skolos išieškojimo.

Vykdymo veiksmai keliasi į nuotolį

Vienas pagrindinių reformos aspektų – kuo daugiau sprendimų vykdymo veiksmų atlikti nuotoliniu būdu. Nuo sausio 1-osios, visi vykdomieji dokumentai antstoliams pateikiami antstolių informacinėje sistemoje www.antstoliai.lt. Elektroniniu ar mobiliu parašu patvirtinus tapatybę prisijungęs suinteresuotas asmuo kartu su vykdomuoju dokumentu pateikia visą su skola susijusią informaciją – skolininko ir jo gyvenamosios vietos duomenis, skolos dydį ir pan. Aktualūs popieriniai dokumentai Lietuvos antstolių rūmams siunčiami paštu, kur bus suskaitmeninami ir toliau apdorojami tik elektroniniu būdu. Teisingumo ministerija kaip didelį šių pokyčių privalumą įvardina platesnį paslaugų prieinamumą – proceso šalims nebereiks vykti į antstolio kontorą, dokumentai bus taip pat įteikiami elektroninių ryšių priemonėmis, tai atpigins ir patį procesą, nes bus taupomos pašto išlaidos.

Vykdomųjų dokumentų pateikimo tvarkos pakeitimai susiję sisteminiais antstolių veiklos pokyčiais – informacijos skaitmenizavimas padaro ją lengviau pasiekiamą, įneša daugiau aiškumo visiems proceso dalyviams – privalumus vardina UAB „Sergel“ teisės departamento vadovė Ignė Vaičė. Pasak jos, tiek išieškotojas, tiek skolininkas prisijungęs prie antstolių informacinės sistemos galės sužinoti bylą vykdančio antstolio pavardę, kontaktinius duomenis, taip pat peržiūrėti vykdomuosius dokumentus, sekti, kokius veiksmus antstolis atliko.

Vykdomųjų dokumentų centralizacija

Kita aktuali su skolų išieškojimu susijusi naujovė yra ta, jog nebelieka „žmogiškojo faktoriaus“ pa(si)renkant antstolį: valstybės institucijų ir privačių kreditorių pateikiamus dokumentus paskirstys pati informacinė sistema proporcingai visiems toje veiklos teritorijoje veikiantiems antstoliams. Būtina paminėti, kad nauja vykdomųjų dokumentų skirstymo tvarka galios tik vykdomiesiems dokumentams, pateiktiems po sausio 1 dienos. Tiesa, visas naujas to paties asmens skolų išieškojimo bylas nuo šiol vykdys vienas antstolis.

Būtent pastaroji naujovė, pasak Ignės Vaičės,  – didelis privalumas skolininkui: „Jei skolininkas turės daugiau skolų –  už jų priverstinį išieškojimą mokės tik vienam antstoliui, o ne keletui ar keliolikai kaip buvo iki šiol. Antstoliui kuruojant visas vieno skolininko bylas procesas skolininkui taps ir pigesnis, ir stabilesnis.“.

Tiesa, dar prieš įsigaliojant pokyčiams  žiniasklaidoje buvo aptariamos įvairios rizikos, jas įvertino ir UAB „Sergel“ teisės departamento vadovė: „Iki šiol kreditoriai buvo suinteresuoti pasirinkti jiems labiausiai priimtiną antstolį atsižvelgdami į jo efektyvumą išieškant skolas, sukauptą patirtį ar etikos standartus. Centralizavus sistemą naudą pajus mažesnės, mažiau patirties sukaupusios antstolių kontoros, o didesnėms vykdomųjų raštų skaičius atitinkamai mažės. Metų pradžioje antstolių veikloje dėl krūvio pasikeitimų gali būti nemažai sumaišties: teks peržiūrėti dirbančių specialistų skaičių, jų turimas kompetencijas ir pan., tačiau viliuosi, jog prie pokyčių antstoliai greitai prisitaikys“. Žiniasklaidoje taip pat netrūko nuogastavimų, jog sumažėjus konkurencijai gali kristi antstolių paslaugų kokybė. Teisingumo ministerija šį argumentą atremia atsakymu, jog antstoliai ir toliau išlieka suinteresuoti išieškoti skolą ir tai padaryti kuo efektyviau, nes teisės aktai numato, kad atlygį antstolis gauna tik realiai įvykdęs vykdomojo dokumento reikalavimus.

Vertinti sistemą, kuri dar tik įsigalioja sudėtinga, tačiau tikimasi sėkmingo jos starto ir teigiamų pokyčių skolų išieškojimo sektoriuje: platesnis elektroninių priemonių taikymas, ypač pandemijos akivaizdoje padės užtikrinti paslaugų prieinamumą, saugumą, o vykdomųjų dokumentų centralizacija skaidrins antstolių veiklą. Didžiausias lūkestis skolų išieškojimo sektoriuje – greitesnis skolų išieškojimo procesas, kuris naudingas tiek kreditoriui, nes šis greičiau atgauna skolą, tiek ir skolininkui, nes ilgėjant skolos išieškojimo terminui, didėja ir palūkanos, kurias reikės sumokėti.

Kilus papildomiems klausimams dėl prisitaikymo prie šių pokyčių, kviečiame susisiekti.