Vėluojantys klientų atsiskaitymai pridaro nemažai žalos: atidedami investiciniai projektai, sutrinka pinigų srautai, tenka peržiūrėti savo atsiskaitymų planus, prastėja santykiai su partneriais, klientais, tiekėjais. Ar verta dėl skolos išieškojimo kreiptis į skolų išieškojimo įmonę? Kokia tokių paslaugų kaina?

 Esame įsitikinę, jog efektyviausia priemonė suvaldant skolas yra savalaikis kreipimasis į didelę patirtį turinčią skolų išieškojimo įmonę, kuri išmano pagrindinius skolų išieškojimo principus, gali objektyviai įvertinti skolos atgavimo tikimybę, numatyti  laukiančių procesų eigą ir rezultatus.

Skolos administravimo mokestis ir sėkmės mokestis

UAB „Sergel“ klientai sudarę skolų išieškojimo sutartį moka vienkartinį skolos administravimo mokestį, kuris prasideda vos nuo 15 EUR . Administravimo mokestis padengia pirmines skolininko mokumo vertinimo išlaidas, skolos susidarymo dokumentų analizę ir pan. Pagal skolų išieškojimo sutartį UAB „Sergel“ klientai taip pat moka „Sėkmės mokestį“, t.y. komisinį mokestį išreikštą procentais už realiai ir faktiškai kreditoriaus atgautą skolą. Dėl šios priežasties esame maksimaliai įsitraukę ir suinteresuoti kuo greičiau pasiekti geriausią rezultatą.

Sėkmės mokesčio dydis priklauso nuo keletos aplinkybių:

  • Skolos (-ų) dydžio
  • Skolos (-ų) senaties
  • Skolos (-ų) problematiškumo, įrodymų fakto

Skolos senatis

Skolos gali atsirasti dėl netyčia vienąkart pradelsto mokėjimo, pasimetusios sąskaitos, tačiau gali kauptis ir ilgą laiką ar net slėgti visą gyvenimą. Kuo skola senesnė, tuo sudėtingiau ją išieškoti, tai, žinoma, įtakoja ir paslaugų kainą. Susidūrus su senomis skolomis, tenka į procesą įtraukti daugiau išieškojimo veiksmų: tikrinti  daugiau skolininko duomenų, ieškoti pasiekeitusių kontaktų ir pan.. Neretai iš to, jog skola uždelsta kyla didesnė teisinių ginčų grėsmė. Ikiteisminio skolų išieškojimo proceso metu stebima, kaip skolininkas vykdo atsiskaitymus, rengiamos rekomendacijos teisminiam išieškojimui, vertinamas skolos pagrįstumas ir pan..

Skolos dydis

Kai skola nedidelė, tikėtina, jog skolininkas ją padengs vienos įmokos metu. Jei skolos suma didesnė, žinoma, prireiks daugiau laiko ir resursų jai išieškoti. Derantis su skolininku UAB „Sergel“ vertiname jo galimybes, sudarome mokėjimų grafiką, nuosekliai sekame, ar skolininkas jo laikosi, ar įmokų dydžiai atitinka įsipareigojimus ir pan. Visa eilė šių veiksmų lemia ilgesnį skolos administravimą ir didina skolos išieškojimo paslaugų kainą.

Skolos fakto problematiškumas

Sparčiai augantys verslai neretai sutarčių auditą nustumia į antrą planą ir tik susidūrus su sunkumais, kai partneriai tampa nemokūs ar piktybiškai nevykdo įsipareigojimų atkreipia dėmesį į turimus dokumentus. Prekių ar paslaugų sutartys, priėmimo – perdavimo aktai ir panašūs dokumentai tampa kertiniais esant ginčui, kuris gali persikelti į teismą. Kreditoriui šiame procese gali tekti padengti procesinių dokumentų rengimo, teikimo kaštus. Tai, žinoma, užtrunka laike, gali reikėti papildomų advokato paslaugų, procesas gali užsitęsti. Vėliau gali prisidėti ir būtinosios antstolio išlaidos.  Jei dokumentai netvarkingi, teismas gali atmesti ieškinį ir priteisti kreditoriui dengti dar ir kitos šalies advokato ar kitas teisminio proceso išlaidas.

Skolų išieškojimo kainos skaičiuoklė

Skačiuojant skolų išieškojimo kainą, neretai  pamirštama įvertinti savo laiką ir energiją, kurie susidūrus su piniginių srautų trikdžiais išties yra brangūs. Skolų išieškojimo procesas, deja, nėra malonus ir pareikalausiantis nemažų pastangų siekiant išlaikyti laikinai nemokų klientą. UAB „Sergel“ vadovaujasi aukščiausiais  etikos standartais, tad mūsų klientai jau įsitikino, kad skolininkai atsiskaito greičiau, kai dėl nepadengtų įsiskolinimų kreipiasi profesionalai, o ir kreditorius tuo metu gali koncentruotis į savo tiesioginę veiklą, žinodamas, kad mokės tik už sėkmingai grįžusius mokėjimus. Kad jūs galėtumėte preliminariai įvertinti skolos išieškojimo kainą ir priimti jums teisingiausią sprendimą, parengėme skolų išieškojimo kainos skaičiuoklę. Jei susidūrėte su sudėtinga, išskirtine skolos situacija arba abejojate dėl preliminarios kainos, kreipkitės į mūsų konsultantus, atsakysime į visus kilusius klausimus.