Mokėjimai

Kas yra kompensuojamos skolos išieškojimo išlaidos ir kodėl turiu jas mokėti?

Kadangi neįvykdėte savo įsipareigojimų kreditoriui („Sergel“ arba „Sergel“ klientui), t. y. laiku nesumokėjote už įsigytas prekes ar suteiktas paslaugas, vykdant ikiteisminius skolos išieškojimo veiksmus susidaro papildomų išlaidų (nuostolių), taip siekiama paskatinti jus geranoriškai įvykdyti prievolę kreditoriui. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (CK) 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalys numato, kad asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, asmuo privalo atlyginti patirtus nuostolius, susijusius su skolos išieškojimu ne teismo tvarka (CK 6.249 str. 4 dalies 3 p.). Kodėl turite sumokėti jūs? CK 6.57 straipsnis numato, kad su prievolės įvykdymu susijusias išlaidas turi padengti skolininkas.