Artimiausius trejus metus bus įgyvendinamas Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektas „Darbuotojų ugdymas UAB „Sergel“ pagal priemonę „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“. Projekte planuojama apmokyti 60 įmonės darbuotojų.

Nuo 2008 m. veiklą Lietuvoje vykdanti UAB „Sergel“ siūlo pinigų atgavimo sprendimus Baltijos ir Skandinavijos šalių įmonėms, kurios veikia telekomunikacijos, bankų, draudimo, logistikos bei kituose sektoriuose. Kompanijos teikiamos paslaugos įgalina jos klientus sutelkti savo dėmesį į jų tiesioginę veiklą ir sumažinti skolų administravimo kaštus aptarnaujant klientus, padidinti pinigų srautus įmonės viduje.

Pagrindinė įmonės veikla yra sąskaitų valdymo, jų administravimo ir gaunamų apmokėjimų kontrolės; skolų, kurių nepavyko atgauti ikiteisminio išieškojimo metu, administravimo (kai teisminis išieškojimas yra netikslingas), ilgalaikio skolų administravimo ir teisinės paslaugos.

Kompanijos teikiamų paslaugų efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo jos darbuotojų kompetentingumo ir gebėjimo adaptuoti šias specialiąsias kompetencijas individualiems klientų poreikiams. Atsižvelgiant į tai, kad atidėjimai už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas tampa dominuojančia šiandienos verslo sandorių charakteristika, skolų ir neatsiskaitymų tikimybė didėja. Todėl „Sergel“  teikiamos paslaugos tampa neatsiejamos nuo šiandienos verslo aktualijų Lietuvoje, kai kompanijoms tenka išieškoti skolas už įvykusius, tačiau neapmokėtus sandorius.

Projekto, kuris būtų skirtas lavinti kompanijos darbuotojų kompetencijas, poreikį diktuoja ne tik specifinė įmonės veiklos niša, bet ir šiuo metu vykstanti jos akcininkų kaita. Su šiuo pokyčiu susiję projekto paraiškoje numatyti mokymai, kurie prisidėtų prie strategavimo ir procesų efektyvinimo kompetencijų stiprinimo įmonėje. Kompanijos personalo apmokymas ypač aktualus telemarketingo, pardavimų, klientų aptarnavimo, komunikacijos, strateginio pardavimų planavimo, finansinės rizikos ir skolų vertinimo, teisinių kompetencijų srityse.

Projekto trukmė: 2017-09-25 iki 2020-09-25. Projekto biudžetas: 122 732, 00 Eur.