Teisinės paslaugos

Teikiame teisines paslaugas, atstovaujame Klientų interesus santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis.

Specializuojamės skolų išieškojimo bei sutarčių teisės srityse. Padedame tinkamai taikyti įstatymus ir teisės aktus, patikriname, ar sudaromos sutartys atitinka Kliento interesus bei nepažeidžia LR teisės aktų reikalavimų. Atstovaujame Klientus teismų instancijose, santykiuose su verslo partneriais ir įmonės skolininkais.

Teikiamos teisinės paslaugos ir konsultacijos:

  • teisminis skolų išieškojimas;
  • sutarčių rengimas ir sutarčių auditas;
  • atstovavimas derybose su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
  • kitos teisinės paslaugos.

Kiekvienu atveju detaliai išanalizuojame problemines situacijas, parengiame konkrečius sprendimo būdus, atitinkančius individualius Kliento poreikius.

 

Giname Klientų interesus priverstiniame skolų išieškojimo procese, užtikriname kokybišką atstovavimą visų Lietuvos Respublikos instancijų teismuose

Nepasiekus susitarimo su skolininku ikiteisminiu būdu, rengiame teisminį skolos išieškojimo procesą: suformuojame ginčo sprendimo veiksmus, paruošiame reikiamus dokumentus.

Teikiamos teisinės paslaugos skolų išieškojimo procese:

  • pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo pateikimas (elektroniniu būdu arba paštu);
  • ieškinių ir kitų procesinių dokumentų parengimas teismams;
  • teismo sprendimų vykdymo priežiūra.

Visų procesų metu užtikriname profesionalią advokatų pagalbą, teisines paslaugas ir konsultacijas.

 

Didelį dėmesį skiriame informacijos atnaujinimui

Nuolat stebime įstatymų pasikeitimus, reguliariai atnaujiname žinias dalyvaudami konfernecijose,  seminaruose. Įvykus pasikeitimams, iš karto pradedame taikyti naujus reikalavimus – taip išvengiame nenumatytų klaidų ar netikslumų. Domimės pasaulinėmis praktikomis ir naujomis tendencijomis, gerus pavyzdžius pritaikome teikiant ekonomiškai naudingus sprendimus mūsų klientams.

 

Palaikome nuolatinį ryšį su Klientais, užtikriname kokybišką paslaugų suteikimą visuose proceso etapuose

Laikomės aukščiausių etinių standartų, teikiamų paslaugų kokybę grindžiame konfidencialumo, abipusio pasitikėjimo ir laiku atliktų darbų principu. Visada aiškiai apibrėžiame tikslus ir siekiamą rezultatą. Siekiame, kad visi mūsų klientai būtų patenkinti ir gautų išskirtinai kokybiškas paslaugas.

 

Mūsų teikiamos teisinės paslaugos ir platesnė informacija: Tel. +370 5 2310621 arba rašykite sales@sergel.lt.