Ilgalaikis skolų administravimas

Administruojame skolas, kurių ikiteisminio išieškojimo metu atgauti nepavyko, o teisminis išieškojimas yra netikslingas.

Administruojame ilgalaikes skolas, siekiame mažiausiais kaštais užtikrinti ilgai uždelstų skolų atgavimą iš Jūsų įmonės skolininkų

Teikiame skolų administravimo paslaugą, skirtą ilgą laiką negrąžinamoms skoloms atgauti iš fizinių ir juridinių asmenų. Paslauga idealiai tinka tais atvejais, kada teisines skolos išieškojimo priemones taikyti yra netikslinga ar per brangu (skolos sumos atžvilgiu), bet vis dar yra galimybė atgauti skolą ar jos dalį.

Palaikome ryšį su Jūsų įmonės skolininkais, stebime jų finansinę būklę, ieškome skolos apmokėjimo galimybių

Periodiškai susisiekiame su skolininkais, atnaujiname informaciją apie finansinę skolininko būklę, vertiname mokumą. Atsiradus skolos apmokėjimo galimybėms, lanksčiai tariamės dėl sumos ir mokėjimo terminų, siekiame, kad net ir per ilgesnį laikotarpį įsiskolinimas Jūsų įmonei būtų apmokėtas.