Ikiteisminis skolų išieškojimas

Ikiteisminis skolų išieškojimas leidžia paspartinti sąskaitų apmokėjimą bei užkirsti kelią beviltiškų skolų susidarymui.

Ikiteisminis skolų išieškojimas – efektyvus ir nebrangus būdas taupant Jūsų brangų laiką paspartinti sąskaitų apmokėjimą bei užkirsti kelią beviltiškoms skoloms susidaryti.

Informuojame Jūsų klientus apie įsipareigojimų nevykdymą, atliekame skolų išieškojimą iš laiku sąskaitų neapmokančių fizinių ir juridinių asmenų

Informuojame Jūsų klientus ir partnerius apie terminų nesilaikymą, uždelstus mokėjimus bei kitą su skolos išieškojimu susijusią informaciją. Skolininkui delsiant atsiskaityti, siunčiame įspėjimus: nustatome aiškius skolos apmokėjimo terminus, kuriuos praleidus inicijuojamas skolų išieškojimas. Viso proceso metu užtikriname tinkamą Jūsų įmonės reprezentavimą bei teigiamų santykių su Jūsų klientais išlaikymą.

Įvertiname skolininkų mokumo būklę, deriname skolos grąžinimo terminus bei individualius atsiskaitymų grafikus

Atliekame skolos išieškojimo analizę – nustatome skolininkų turtą, mokumo būklę, išsiaiškiname nemokėjimo priežastis. Įvertinę surinktą informaciją, nustatome skolos išieškojimo galimybes ikiteisminio proceso metu bei parengiame veiksmus skolos atgavimui. Kartu su Jūsų įmonės skolininkais deriname abipusiai palankius atsiskaitymo terminus, koordinuojame nustatytų terminų laikymąsi. Skolos išieškojimas vykdomas formuojant aiškius tikslus – užtikrinti maksimalų išieškojimo efektyvumą kiekvienu atveju.

Surandame alternatyvius skolos išieškojimo sprendimus, siekiame mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti skolos atgavimą iš Jūsų įmonės skolininkų

Vykdome derybas su skolininkais, sprendžiame problemines situacijas, ieškome abiems pusėms palankių sprendimų: sudarome taikos sutartis, surandame daugiau alternatyvių skolų išieškojimo sprendimų. Pasiūlome lanksčius skolų apmokėjimų terminus, skatiname skolininkus greičiau apmokėti sąskaitas. Siekiame išvengti teisinio skolų išieškojimo ir ilgų ginčų sprendimų teismuose. Efektyviai išnaudojame ikiteismines skolos išieškojimo priemones, siekiame, kad skolos atgavimas būtų operatyvus ir atneštų teigiamus rezultatus.

Standartizavome skolų išieškojimo procesą, klientams siūlome aiškesnį ir efektyvesnį paslaugų įgyvendinimą

Naudodamiesi automatizuotomis IT sistemomis, tiksliai vykdome kontakto inicijavimo ar priminimų siuntimo skolininkams laiką, būsimus skolų išieškojimo veiksmus. Turime dideles duomenų bazes, galime išsamiai patikrinti informaciją apie skolininkų būklę, surasti atsakingus kontaktinius asmenis, peržiūrėti istorinę informaciją, jeigu su tais pačiais skolininkais buvo dirbta anksčiau. Integruotų procesų dėka išvengiame klaidų, o mažesni techninio darbo ir skolų administravimo kaštai leidžia susikoncentruoti į kokybinius skolų išieškojimo sprendimus ir pasiekti geresnių rezultatų dirbant su Jūsų įmonės skolininkais.

Laikomės nustatytų terminų, didelį dėmesį skiriame procesų gerinimui ir kokybiškų paslaugų suteikimui

Glaudžiai bendradarbiaujame su savo klientais, kartu sprendžiame iškilusias problemas. Atliekame paslaugų kokybės auditą – vertiname pasiektus rezultatus, efektyvumą ir darbo kokybę. Nuolatos tobuliname skolų išieškojimo procesus, diegiame naujus skolų vadybos metodus. Siekiame, kad visi mūsų klientai būtų patenkinti ir gautų išskirtinai kokybiškas paslaugas.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie paslaugą “Skolų išieškojimas” skambinkite tel. +370 5 2310621 arba  rašykite sales@sergel.lt.